Technologii pivovaru tvoří šrotovník, kterým mačkáme slad, třínádobová varna o objemu 20 hl a 11 cylindrokonických tanků o stejném objemu. Všechny tanky mají horní průlez, kterým zakvášíme a chmelíme za studena. Za optimálních teplotních podmínek uvnitř probíhají fáze kvašení, ležení i zrání piva.

Součástí pivovaru jsou také nádoby pro hospodaření s vodou, plynový vyvíječ páry, kterým vyhříváme varnu, chladicí glykolová jednotka pro plášťové chlazení tanků, zařízení pro sanitaci a generátor dusíku. Právě dusík jako tlačný plyn, např. i pro výčep, nám pomáhá udržovat vysokou kvalitu piva.