Na cestě tam a zase zpátky

Kbelský pivovar vyrostl na trase dávné poutní cesty lemované kapličkami z Prahy do Staré Boleslavi. S respektem k lokalitě a okolní zástavbě. Koncem roku 2018 pak uvařil svoje první pivo. Jen kousek od místa, kde nad kbelským rybníkem stával dnes už neexistující historický pivovar založený roku 1758 hrabětem
Černínem.

Tak nějak to začalo

Na začátku příběhu bylo domácí vaření piva. A kdo někdy zblízka ucítil vůni chmelovaru, přičichl ke kvasné nádobě, když se kvasinky pustí do práce, ten se nemůže vyhnout myšlenkám na skutečný pivovar. Zanedlouho se od slov přešlo k činům a v magické datum 29. února 2016 třináct akcionářů převážně z nejbližšího okolí založilo akciovku Kbelský pivovar.

Tak nějak to začalo

Na začátku příběhu bylo domácí vaření piva. A kdo někdy zblízka ucítil vůni chmelovaru, přičichl ke kvasné nádobě, když se kvasinky pustí do práce, ten se nemůže vyhnout myšlenkám na skutečný pivovar. Zanedlouho se od slov přešlo k činům a v magické datum 29. února 2016 třináct akcionářů převážně z nejbližšího okolí založilo akciovku Kbelský pivovar.

Pár slov o technologii

Technologii pivovaru tvoří šrotovník, kterým mačkáme slad, třínádobová varna o objemu 20 hl a 11 cylindrokonických tanků o stejném objemu. Všechny tanky mají horní průlez, kterým zakvášíme a chmelíme za studena. Za optimálních teplotních podmínek uvnitř probíhají fáze kvašení, ležení i zrání piva.

Součástí pivovaru jsou také nádoby pro hospodaření s vodou, plynový vyvíječ páry, kterým vyhříváme varnu, chladicí glykolová jednotka pro plášťové chlazení tanků, zařízení pro sanitaci a generátor dusíku. Právě dusík jako tlačný plyn, např. i pro výčep, nám pomáhá udržovat vysokou kvalitu piva.

Paní Sláková

Martina Brožová, naše paní sládková, má i přes svůj poměrně mladý věk bohaté profesní zkušenosti a to jak z pivovarské teorie, tak i praxe.

Absolvovala magisterský obor biotechnologie na VŠCHT a jak sama říká, doslova „nasávala vědomosti“ ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském. Tam se podílela na pivovarském výzkumu i publikační činnosti a také absolvovala senzorické zkoušky.

Osobně dohlížela na kompletaci technologie našeho pivovaru a vytvářela receptury piv.